Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Det har ingen sagt till oss! | forssmanthullberg

Det har ingen sagt till oss!

2008 October 12
by admin

I förändring och kris är kommunikation ett måste. Från min tid som kommunikationschef på Myndigheten för skolutveckling (numera nedlagd) vet jag att öppen, tydlig och empatisk kommunikation gjorde svåra beslut enklare att omsätta i handling. Snabb information, verklig möjlighet till diskussion och en äkta vilja att från ledningen att lyssna och förstå, gjorde arbetsklimatet bättre - och därmed även resultaten.

God kommunikation är enkelt - på pappret. I verkligheten krävs mod, omdöme och ett äkta intresse för hur andra reagerar på det jag vill säga dem. Det är inte självklara egenskaper eller rättesnören för alla och envar, särskilt inte i svåra situationer. Men de går att utveckla.

Jag ska berätta historien om Myndigheten för skolutveckling. Det är en historia om utveckling och avveckling. Om en myndighet som fanns i fem år, som ständigt var ifrågasatt och som endast en kort tid arbetade i lugn och ro innan avveckling. Det är också berättelsen om en myndighet som nådde sina målgrupper, som byggde ett varumärke på kort tid och som tack vare genomtänkt ledning och kommunikation lyckades avveckla med stolthet och kompetens.

Min berättelse kan läsas som en fallstudie. Jag försöker därför inte bara beskriva ett skeende utan också dra slutsatser och se strukturer. Ett viktigt bidrag till detta är de externa målgruppsmätningar och analyser vi gjorde under vår livstid. Jag hoppas på så sätt att MSU:s historia och mina erfarenheter kan bli till nytta för andra.

Suss Forssman Thullberg

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS