Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Stärk varumärket svensk skola | forssmanthullberg

Stärk varumärket svensk skola

2009 February 23
by admin

Handen på hjärtat, hur är din bild av svensk skola idag? Att du tycker den är viktig, det utgår jag ifrån för det gör en stor majoritet av Sveriges befolkning. Och om du har barn i skolan har du säkert en uppfattning om hur barnen har det. Men skolan i stort. Är du stolt, känner du dig trygg, vet du vad den står för?

Genomsnittssvensken svarar “njahähum, vet inte, mina barns skola är väl bra men resten, nja..” på ovanstående. Samtidigt stöts och blöts skolan i riksdag, kommunfullmäktige och runt middagsbord.  En viktig verksamhet med otydlig identitet och förväntningsbild. Om den svenska skolan var ett företag skulle man, är jag säker på, redan ha inlett ett systematiskt varumärkesbyggande.  Ett sånt behövs.

På enskilda skolor har man börjat. Stötte just på en tvådagarskurs i varumärkesarbete för rektorer. den var by the book och säkert populär. Men Sveriges skola då? Vår gemensamma? Vem bryr sig om det varumärket? Visst vill vi ha en stark, stadig skola! Där de som arbetar känner sig stolta. Som var och en kan tala om som “vår bra svenska skola”.

Idag är det helt okej att tycka saker om skolan, om lärarna och om skolans metoder och resultat. Och alla tycker, utifrån sin egen kompetens och erfarenhet oberoende av mandat och ansvar. Förslagen till lösningar blir därefter, spretiga, otydliga och i många fall mest retorik. Och med så många som tycker, så läggs ansenlig energi också på att bilda allianser, tycka på ett sätt som får genomslag och fokusera på att andra tycker fel.

Resultatet blir ett varumärke “svensk skola” utan tydlig identitet. Den övergripande målbilden är diffus - skolan måste bli bättre. Och enskilda skolor bygger sin identitet utan att se att de är del i ett gemensamt uppdrag. Ett uppdrag som skulle kunna ge stadga och styrka men som idag mest blir otydligt och till besvär.

“Svensk skola” borde vara ett varumärke fyllt av positiv energi. Det räcker inte med att enskilda skolor är starka och duktiga. Det krävs att någon ser att helheten är större än delarna och tar det fulla ansvaret. Vem tar täten och bygger varumärket?

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS