Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Missad internetsäkerhetsdag | forssmanthullberg

Missad internetsäkerhetsdag

2009 March 3
by admin

Läste just Elza Dunkels krönika i Computer Sweden. Hon konstaterade att Safer Internet Day passerat under tystnad i Sverige (till skillnad från övriga Europa). Personligen undrar jag om vi inte ska vara både glada och rent av lite stolta över detta? Såvitt jag minns från min tid på MSU hade vi i “det officiella” Sverige en hyggligt nyanserad syn på internetsäkerhet, och det arbete vi från svensk sida lade kraft på handlade mer om att långsiktigt utbilda och peka på möjligheter än om kampanjer och en touch av moralpanik. Förhoppningsvis handlar den svenska tystnaden inte om ointresse utan om ett klokare förhållningssätt.

Och antagligen Elza, är ointresset för din idé med rådgivande netnanny i tv som besöker familjer, lite andra sidan av myntet. En alldeles för nyanserad och resonerande idé (kanske lite smal också). Möjligen något för UR.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS