Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Fredagshyllning | forssmanthullberg

Fredagshyllning

2009 March 20
by admin

Igår kväll insåg jag att jag varit en priviligierad människa i sex års tid. Jag har haft förmånen att arbeta i en innovativ, kreativ och jättekompetent IT-utvecklingsmiljö. Resultat, diskussioner och utvecklingsarbete var i framkant och den var en enorm resurs för skolor, lärare och IT-motiverade användare i Sverige och utomlands. Saligen avsomnade Infokom på Myndigheten för Skolutveckling var fantastiska.

Och vad föranleder då dessa stora ord. Jo, igår ledde jag, som inhyrd moderator, ett samtal om trender och framtid för Internet och IT. En utvald skara med engagemang och kompetens talade i ett par timmar - och det var som att sitta på ett av våra gamla avdelningsmöten. Stora, spännande linjer drogs upp. Behovet av att fokusera nyttan i utveckling av tjänster betonades. För- och nackdelar med olika operativsystem, browsrar, applikationer. Och en och annan käpphäst, förstås.

Där och då var det bara kul. Sedan tänkte jag. På att så mycket av det som lyftes fram var sådan som vi prövade för ett eller ett par år sedan på MSU. På hur tidiga vi var med att använda sociala medier, på hur tidiga vi var i exempelvis poddmatteprojektet. På hur vi extremt välavvägt lät nyttotänkandet kulminera i utveckling och lansering av PIM - den webbaserade kompetensutvecklingen i praktisk IT- och mediekompetens.

Hur var det möjligt för en liten grupp människor, anställda på en statlig myndighet att göra detta? Några förklaringar syns lätt. Den första är framsynthet. Att det redan på nittiotalet togs politiska initiativ (ITiS-satsningen, skoldatanätet 1994, resurscentrum för multimedia 1998, mjuk infrastruktur ett par år senare) är avgörande, det gav mandat och resurser åt en myndighet att driva utveckling, inte vänta in en mogen marknad. Det andra är också framsynthet. När pengarna tog slut och eftertankens kranka blekhet satte in i politiken, tog de personer som arbetade dagligen över och såg till att nyttja de kvarvarande resurserna smart - sök efter det nya, våga pröva, lita på erfarenhet och magkänsla för vad som kommer att bli viktigt i framtiden. Den sista förklaringen är den kreativa miljön, där sinsemellan olika, starka, superkompetenta och väldigt kreativa människor samlades och fick möjlighet att tjafsa, testa och göra nya saker. Emellanåt under de sex åren på MSU var jag lite trött på heta diskussioner om open source eller inte eller ständiga synpunkter om spretiga projekt men det var ju i detta som vi kom framåt.

Och precis som under gårdagens samtal så ställdes MSU:s insatser mot omvärldens behov, och det blev uppenbart att det är ett stort avstånd mellan entusiasternas fokus på framtida möjligheter och den “stora massans” vilja att se dessa möjligheter, och omedelbart ta dem till sig och förändra sin vardag. Ny teknik är intressant bara om du enkelt inser nyttan med denna och snabbt och enkelt kan implementera den i vardagen. Det gäller mobila tjänster, personaliserade webbläsare - och de gäller i hög grad IT som pedagogiskt verktyg i skolan, det insåg vi tidigt.

På MSU la vi tid och kraft på att BÅDE ligga i framkant OCH ta fram tjänster som skulle vara nyttiga i skolans vardag här och nu. Det var svårt men det gick. Och när vi dessutom kunde låta de båda spåren mötas och det plötsligt syntes att wow, det vi gör nu kan faktiskt leda en bra bit framåt, då hade vi anledning att vara stolta. Jag insåg nog inte förrän igår hur smarta alla var. Visst det tog tid, men det hände saker. Alla skolor ligger inte i framkant, men jag är övertygad om att de flesta skolor, utan att de tänkt på det, flyttat sig framåt och i ökande grad faktiskt nyttjar ny teknik. Förstås kan allt bli bättre,  men det är ju lite av utvecklingens tjusning - och belastning - man blir aldrig klar.

Och nu då? MSU finns inte mer. Men arbetet pågår på Skolverket och jag hoppas innerligt att det får fortsätta. Det vore olyckligt om man från politiskt håll bedömde IT-utveckling som något möjligt för kommersiella aktörer ensamma att hantera - för jag tror inte att de vill, med all rätt. Marknaden är inte jättestor och tillgången till riskkapital är sannolikt begränsad. Jag tycker det är rimligt i ett sådant läge att satsa lite offentliga medel på att driva utvecklingen framåt - till nytta för lärare och elever men också för Sverige i stort.  Skolverket har också fått ett regeringsuppdrag att fortsätta arbetet med IT i skolan ungefär i samma riktning som förut, så möjligheter finns. Se till att nyttja dem väl.

Jag hoppas att alla begåvade, kompetenta utvecklare som finns i statens tjänst kan och vill fortsätta sitt arbete. Hoppas också att fler än jag, både i och utanför skolans värld, inser vilken resurs ni utgör. Ska jag leda fler samtal på samma tema som igår, då vill jag ha er med!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS