Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Teori+praktik=jobb | forssmanthullberg

Teori+praktik=jobb

2009 October 7
by admin

Sugen på nåt nytt i livet? Kanske en ny karriär inom ett bristyrke. Kolla då in den nya Myndigheten för yrkeshögskolan, och fundera på en yh-utbildning.

Har det senaste halvåret hjälpt denna myndighet till världen och ägnar även hösten åt att stödja dem i effektivt kommunikationsarbete. Ett spännande uppdrag inom ett spännande område! Och med en för mig helt ny hotbild - den största faran för denna myndighet är att kramas ihjäl och drunkna i alltför höga förväntningar. Och det ställer radikalt andra krav på kommunikationen än för en organisation i kris och nedläggning.

Att fokusera och prioritera är a och o i bra kommunikation. För väldigt många organisationer är det också nödvändigt utifrån resursskäl, man räcker helt enkelt inte till utan måste omsorgsfullt välja vad, hur och varför man gör olika saker.  Men hur agerar en organisation med ett överflöd av pengar och närmast obegränsade möjligheter? Vilka blir drivkrafterna för prioritering då?

Min slutsats är enkel, tänkandet måste vara exakt detsamma. Analyserna måste vara lika noggranna och genomtänkta, oavsett resurstillgång. Ganska självklart. Men paradoxalt nog mycket svårare att leva upp till när vindarna inte blåser snålt. Och det ger kommunikationsarbetet nya utmaningar.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS