Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/forsrgse/public_html/wp-settings.php on line 18
Framtidens e-förvaltning - eller? | forssmanthullberg

Framtidens e-förvaltning - eller?

2009 October 19
tags: ,
by admin

Idag kom e-delegationens förslag till strategi avseende e-förvaltning. Jag har haft förhoppningar på den. Nya kommunikationsmöjligheter och en livlig debatt om öppenhet har visat att det behövs initiativ, tydliga ställningstaganden och gärna pengar från framför allt regeringen. Vad kom då?

Inte mycket, är min bedömning efter en snabb genomläsning av 290 sidor. Visst, man måste förstås fråga sig a) vilka förutsättningar, framför allt tidsmässiga som delegationen haft, samt b) vad egentligen en strategi av det här slaget kan innehålla. De har haft kort om tid. Och e-tjänster är svårt, kanske är det rimligt att försöka vara ”jordnära” för det är väl ett ord som beskriver strategin. Men ändå.

Utgångspunkten, tredje generationens e-förvaltning känns fräsch. Den ska vara behovsstyrd och efterfrågedriven. Medborgarna ska vara medverkande i utvecklingen, viktigt i det nya kommunikationslandskapet (läs sociala medier) Det här ska vara strategins grund, inte i första hand intern förenkling och effektivisering av processer. Bra och vettigt 2009. Så slår delegationen fast att tjänster ska byggas som moduler, att öppna standarder ska användas och att myndigheter alltid ska pröva alternativ som bygger på öppen programvara. Bra, men knappast oväntade ställningstaganden 2009. Och vad händer sedan, när delegationen blir konkret i sina förslag?

Jo, då lägger man tonvikt på att utveckla gemensamma administrativa stöd. De projekt som delegationen identifierar som strategiska och i fokus under kommande år, är i hög grad präglade av administrativt tänkande, exempelvis samordning av register eller förenklade rutiner för informationsinsamling. Absolut viktigt att genomföra, men ganska långt från ett modernt kommunikationstänkande. Det är naturligtvis bra att jag som medborgare enkelt via en tjänst ska kunna ta del av alla ärenden som rör mig, men är jag så medverkande i och med detta?

Det ska sägas att e-delegationen är tydlig med att de projekt man lyfter fram endast är ett urval och att arbetet med att identifiera strategiskt viktiga projekt även inom andra områden ska prioriteras (och jag förutsätter att utbildningssektorn finns med i nästa vända - gärna med utbildningsinfo.se som utgångspunkt). Men, och det blir min sista invändning, men det kommer att ta sån tid.

Strategin sträcker sig över fem år och ställer under de första åren låga eller inga krav på de allra flesta myndigheter. Risken är stor att utvecklingen av e-tjänster också fortsättningsvis blir en verksamhet för ett fåtal, trots att behovet och viljan finns hos många flera.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS